A CASE OF CORTICAL A.V.M.

Pre Operative C.T Scan

Pre Operative M.R.I

Pre Operative Angiogram

Pre Operative image

Pre Operative C.T Angiogram

2018-08-16T07:19:03+00:00 August 8th, 2018|Sub Arachnoid Hemorrhage (SAH)|